Danh mục
Giới thiệu về du học Úc

Úc là một nước có nền công nghiệp hóa trên thế giới, là môt trong những nước có nền kinh tế sáng tạo và mở cửa trên thế giới với sự tăng trưởng mạnh mẽ và tỷ lệ lạm phát thấp. Đây là một trong số các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển & hiệu quả nhất & là nơi sản xuất len lớn nhất trên thế giới.

Thủ tục du học ở Úc

Để chuẩn bị cho việc du học Úc, học sinh, sinh viên cần chuẩn bị những thủ tục sau:

[1]