Danh mục
Khóa A level


A LEVEL

Nhiều trường ở Anh có thể cung cấp tới hơn 40 môn học trong hàng trăm môn A level để học sinh lựa chọn học 4 môn.

Đối với trường hợp học sinh chọn học A level (là chương trình phổ biến và chính thống của Vương quốc Anh từ xưa tới nay để vào đại học), học sinh sẽ chọn học 4 môn liên quan đến chuyên ngành sẽ học ở bậc đại học và tối đa học sinh có thể chọn học 5 môn. Nhiều trường ở UK có thể cung cấp tới hơn 40 môn học để học sinh lựa chọn học 4 môn. Năm đầu của A level gọi là AS, học sinh học 4 môn. Năm thứ hai gọi là A2 học sinh có thể chọn bỏ một môn và chỉ học 3 môn thôi vì hầu hết các trường Đại học chỉ xét 3 môn. Chỉ một số học sinh nào thật giỏi và chăm chỉ, muốn hồ sơ có sự khác biệt khi đăng ký vào các trường top đầu như Oxford, Cambridge… sẽ chọn giữ cả 4 môn hoặc cá biệt có bạn học tới 5 môn. Học sinh được toàn quyền đăng ký số môn học theo khả năng của mình nhưng tối thiểu phải là 4 môn cho AS và 3 môn cho A2.

Khi đăng ký đại học, học sinh sẽ chọn ngành liên quan tới các môn học ở A level và được chọn 5 trường trong UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) là một tổ chức có hệ thống liên thông với các trường đại học ở Vương Quốc Anh và Bắc Ireland và giúp các trường này tuyển sinh. Tất cả các trường đại học tại Vương Quốc Anh và Bắc Ireland đều tuyển sinh qua hệ thống UCAS (https://www.ucas.com). Học sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học ngay sau kỳ thi AS, học sinh dựa vào điểm AS để điền nguyện vọng và để an toàn học sinh thường chọn 1-2 trường top trên, 2 trường top trung và 1-2 trường top dưới để đăng ký.

Sẽ có nhiều em đều được các trường đại học chấp nhận và nhận được thư mời học có điều kiện từ cả 5 trường, có e thì ít hơn tuỳ vào lượng đăng ký của học sinh vào trường đó và kết quả AS của học sinh. Cũng có học sinh bị từ chối cả 5 trường do em đó đăng ký nguyện vọng vào các trường vượt quá khả năng của mình. Học sinh quốc tế học A level tại UK cũng phải đăng ký như học sinh bản địa, tuy nhiên học sinh quốc tế sẽ phải cung cấp thêm chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu đầu vào đại học của từng trường.

Chỉ đến khi có điểm thi A2 (năm cuối A level) thì học sinh mới biết được mình có đạt hay không (vì khi các trường có thư mời học cho học sinh dựa vào điểm AS thì họ sẽ chấp nhận học sinh với điều kiện điểm A2 phải đạt là bao nhiêu, ví dụ 3 môn phải là AAA, AAB, ABB, BBB, BBC, BCC… tuỳ vào thứ hạng của trường và của ngành học sinh đăng ký tại trường đó (UK chấm theo thang điểm A, B, C, D, E).

Lúc này sẽ có trường tuyển đủ học sinh và có trường ko tuyển đủ học sinh, sẽ có học sinh không vào được các trường mà mình đã có thư mời học có điều kiện trước đó do kết quả A2 không đạt như trong thư mời có điều kiện, vậy lúc đó sẽ có một đợt tuyển bổ sung gọi là clearing và học sinh trượt các nguyện vọng trước đó sẽ đăng ký trong đợt clearing đó và chọn những trường chưa tuyển đủ học sinh.

Joshua vs Usyk Live Joshua vs Usyk Live Stream Joshua vs Usyk Live Stream Reddit Joshua vs Usyk Live Reddit ufc live stream free online ufc live stream