Danh mục
Chương trình du học Singapore kết hợp thực tập hưởng lương

LSBF Singapore được thành lập vào năm 2011 dưới sự ủng hộ của của LSBF UK và bảo trợ của hoàng tử Michael xứ Kent.Trường cung cấp các khóa học mang tính ứng dụng cao, tiêu biểu là ngành quản trị lữ hành và khách sạn và luyện thi chứng chỉ ACCA.

Giới thiệu về du học Singapore

Là một đất nước phát triển thiên về công nghệ thông tin và dịch vụ, tỷ lệ thất nghiệp của đất nước Singapore rất thấp khoảng 3,2% tạo điều kiện cho người dân có mức thu nhập bình quân hàng năm lên đến mức 25.490 USD.

Thủ tục du học Singapore

Bất kỳ sinh viên quốc tế nào mong muốn học toàn thời gian tại Singapore đều phải nộp đơn xin Thị thực sinh viên và thị thực nhập cảnh (nếu yêu cầu) từ Cục Di trú Singapore (ICA).

[1]