Danh mục
Học viện quốc tế ERC

Học viện ERC Singapore được thành lập vào năm 2003 bởi tập đoàn ERC Holdings. Với sự giảng dạy khác biệt, trường hi vọng nâng cao chất lượng giáo dục tại Singapore. Tập đoàn ERC Holdings được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á từ năm 1999 với sứ mệnh nâng tầm văn hóa khởi nghiệp tại khu vực châu Á.

Các chương trình đào tạo và học phí – Học viện ERC

ERCI xây dựng mô hình giảng dạy “HỌC ĐẠI HỌC TỪ THỰC TẾ”: mô hình tương tác hai chiều, giúp mang lại cho sinh viên kiến thức thực tế từ những giảng viên và lãnh đạo doanh nghiệp ngay trong lớp học.

Chương trình đào tạo tại Học viện ERC

Bằng cấp

Thời gian

Kỳ Khai giảng

Anh ngữ

ERCi

9 tháng

Tháng 1,3,6,10

Chương trình dự bị

ERCi

4,5 tháng

Tháng 1,3,6,8,10

Chương trình dự bị

ERCi

12 tháng

Tháng 1,3,6,8,10

Cao đẳng + Cao đẳng nâng cao

Quản trị kinh doanh

ERCi

18 tháng

Tháng 1,4,7,10

Du lịch Khách sạn

Tài chính ngân hàng

Marketing + SALE

Cao đẳng nâng cao

Quản trị kinh doanh

ERCi

10 tháng

Tháng 1,4,7,10

Du lịch Khách sạn

Tài chính ngân hàng

Marketing + SALE

Cử nhân

(UOG)

QT Doanh nghiệp
QTKD quốc tế
Marketing và Sale
Du lịch Khách sạn
Tài chính ngân hàng

UOG

12 Tháng

Tháng 1, 5 , 10

Tài chính kế toán

UOG

12 tháng

Tạm dừng

Cử nhân
(UOW)

QTKD quốc tế

UOW

12 tháng

Tháng 1, 5, 10

Thạc sỹ
(UOG)

Kinh doanh quốc tế
Logistics&Operations
Du lịch Khách sạn

UOG

18 Tháng

Tháng 1,5, 10

Thạc sỹ
(UOW)

Quản trị kinh doanh

UOW

12 tháng

Tháng 1, 5, 10

UOW : University of Greenwich

UOG : University of Wolverhampton

Yêu cầu đầu vào của học viện ERC

O level

Hoàn tất chương trình lớp 09 tại VN, trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 4.5 ; Từ 16 đến dưới 25 tuổi.

Dự Bị Đại Học

Hoàn tất chương trình lớp 09 tại VN, điểm IELTS 4.5 hoặc hoàn tất level 2 tại ERCi;
Hoàn tất khóa học sinh viên vào học chương trình cao đẳng nâng cao 18 tháng

Cao đẳng nâng cao

20 tháng (bao gồm cao đẳng):
Hoàn tất chương trình lớp 12 tại Việt Nam, điểm IELTS 5.5; Nếu sinh viên chỉ hoàn tất
chương trình lớp 9 tại Việt Nam thì phải tham gia khóa dự bị trước khi vào học khóa chính. Hoàn tất khóa học sinh viên sẽ học tiếp chương trình năm cuối đại học.

Năm cuối Đại học

Hoàn tất chương trình CĐ nâng cao tại ERC, điểm IELTS 6,0. Sinh viên hoàn tất năm 3 đại học Việt Nam được xét miễn giảm vào trực tiếp (kết quả xét duyệt phụ thuộc chương trình học của sinh viên ở VN)

Thạc Sỹ

UOW: tốt nghiệp đại học, 4 năm kinh nghiệm làm việc bắt buộc, IELTS 6.5, trên 23 tuổi.
UOG: tốt nghiệp đại học VN, không cần kinh nghiệm làm việc, IELTS 6.5

Joshua vs Usyk Live Joshua vs Usyk Live Stream Joshua vs Usyk Live Stream Reddit Joshua vs Usyk Live Reddit ufc live stream free online ufc live stream