Danh mục
Thủ tục xin du học Ba Lan

1. Điền mẫu đơn với 2 ảnh kèm theo:
      a. Mẫu đơn phải được điền rõ ràng bằng chữ in hoa
      b. Trả lời tất cả các câu, không để dòng nào trống
      c. Tình trạng hôn nhân
      d. Mẫu đơn phải được điền bởi chính người nộp đơn
      e. Hộ chiếu, hợp lệ ít nhất 90 ngày sau khi visa hết hạn, với ít nhất 2 trang trống;
2. Bản phôtôcopy của trang đầu, trang chứa dữ liệu cá nhân và các trang trang khác có chứa bất kỳ dấu hay visa, v.v. (nếu có);
3. Thư chấp nhận cho vào học và bản xác nhận đã nộp lệ phí trước ít nhất cho một năm (du học dài hạn),
4. Ngày bắt đầu khóa học
5. Sơ yếu lý lịch,
6. Giấy chứng nhận trình độ giáo dục,
7. Bài kiểm tra trình độ ngoại ngữ (v.d. Cambridge, IELTS, TELC, Goethe Institut, Instituto Cervantes, DELF, v.v.)
8. Văn bản xác nhận đủ nguồn lực tài chính để du học tại Ba Lan
9. Tài khoản ngân hàng với tên của người nộp đơn và/hoặc một thư của nơi nhận học hoặc nhà tài trợ xác nhận sự hỗ trợ cho người nộp đơn trong thời gian lưu trú tại Ba Lan kèm theo báo cáo về tài khoản ở ngân hàng, chứng chỉ của ngân hàng (của 6 tháng vừa qua) và bản khai thuế thu nhập,.
10. Giấy chứng nhận không phạm tội hình sự,
11. Giấy kiểm tra sức khỏe

Trong các bản đăng ký học cho trường phải có kê khai:
      -Họ và tên thí sinh,
      -Địa chỉ trong nước của mình,
      -Tên đất nước của mình,
      -Giới tính (nam hay nữ),
      -Ngày tháng năm sinh và nơi sinh,
      -Số hộ chiếu,
      -Ngành học.