Danh mục
Thủ tục du học ở Hà Lan

Quy trình xin visa du học Hà Lan bao gồm:

Bứơc  1: Thu thập thông tin, chọn khoá học, trường đại học

Bước 2: Đăng ký và nộp hồ sơ xin học

Bước 3: Trường đại học tại Hà Lan xét hồ sơ đăng ký. Thông thường xét hồ sơ 2-8 tuần

Bước 4: Nhận thông báo nhập học của trường Đại học tại Hà Lan

Bước 5: Nhận hoá đơn đóng tiền học phí và các chi phí của trường Đại học tại Hà Lan

Bước 6: Đóng học phí và các chi phí khác theo yêu cầu của trường nhập học

Các ngân hàng ở Việt Nam đều thức hiện đựơc việc chuyển tiền quốc tế với điều kiện kèm hoá đơn của trường Đại học tại Hà Lan

Bước 7: Trường Đại học tại Hà Lan đăng ký visa MVV cho sinh viên quốc tế. Thông thường thời gian đăng ký visa 2-6 tuần. Visa được cấp bới cơ quan nhập cảnh IND. Visa cho sinh viên quốc tế có thời hạn 1 năm. Trước khi hết hạn 2 tháng, sinh viên phải gia hạn visa mới. Trường Đại học tại Hà Lan thông báo visa được cấp cho sinh viên.

Bước 8: Sinh viên nộp đơn xin visa tạm thời. Thời gian cấp visa 1-2 tuần

Joshua vs Usyk Live Joshua vs Usyk Live Stream Joshua vs Usyk Live Stream Reddit Joshua vs Usyk Live Reddit ufc live stream free online ufc live stream