Danh mục
Đôi nét về đất nước Ireland - Hòn ngọc xanh của châu Âu

Cộng hòa Ireland chính thức thành lập vào năm 1921 sau Hiệp định Anh-Ireland (Anglo-Irish) ký cùng năm. Hiến pháp Ireland được ban hành vào năm 1937 và Bộ luật Cộng hòa Ireland được hoàn thiện vào năm 1948. Sau nhiều năm phát triển, Ireland đã trở thành một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất của Liên minh châu Âu những năm gần đây.

1 [2]