Danh mục
Tiết kiệm thời gian học tại Mỹ

Học tại trường cao đẳng cộng đồng, học sinh tiết kiệm được từ một đến hai năm học vì một số môn của chương trình trung học và cao đẳng sẽ trùng lặp, được tính tín chỉ cho cả bằng tốt nghiệp PTTH và bằng cao đẳng.

1 2 [3]